Realizacje

Rurociągi technologiczne

Rurociągi procesowe do przesyłania agresywnych cieczy chemicznych:

  • w zakładach chemicznych,
  • elektrowniach w procesie odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną,
  • w przemyśle papierniczym,
  • w procesie uzdatniania i oczyszczania wody.