Realizacje

Rurociągi cyrkulacyjne Instalacji Odsiarczania Spalin – IOS

Rurociągi zasilające absorber zawiesiną mleczka wapiennego w procesie odsiarczania spalin.