SKB PLAST INSTAL

PRZYGOTOWANIE I ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

Tworzymy plan kontroli i badań (PKiB), szczegółowy harmonogram prac, a także różnego rodzaju raporty i dokumenty związane z oddaniem do użytku wykonywanych przez nas instalacji. Wszystkie plany tworzymy z myślą o bezpieczeństwie oraz Państwa komforcie.

Zajmujemy się przygotowaniem oraz zatwierdzeniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia.

W ramach generalnego wykonawstwa przejmujemy od inwestora wszystkie obowiązki polegające na dopełnieniu wymaganych formalności.

HARMONOGRAM PRAC

Zajmujemy się kompleksową realizacją prac związanych z wykonaniem oraz montażem rurociągów. W ramach generalnego wykonawstwa tworzymy szczegółowy harmonogram prowadzonych przez nas prac. Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz fachową wiedzę, które pozwalają nam uwzględnić wszelkie aspekty logistyczne.

Harmonogram realizacji znacznie ułatwia również cały proces zamawiania materiałów oraz narzędzi. Na bieżąco kontrolujemy poszczególne etapy prac oraz monitorujemy wydatkowanie budżetu. Taka forma planowania realizacji przedsięwzięcia możliwa jest dzięki harmonogramowi rzeczowo-finansowemu (HRF), który również możemy dla Państwa przygotować.

WYKONANIE I ODBIÓR INSTALACJI

Podczas pracy nad realizacją każdego przedsięwzięcia przygotowujemy szczegółowy projekt organizacji robót (POR). Ponadto przed przystąpieniem do zlecenia dokładnie ustalamy warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWiO). Aby zapewnić maksymalnie bezpieczne środowisko pracy, tworzymy instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR).

Realizujemy przedsięwzięcia związane z przesyłem, transportem i przechowywaniem mediów niebezpiecznych, silnie agresywnych i korozyjnych, w procesach wymagających specyficznego podejścia oraz dedykowanych rozwiązań.

Produkujemy rury, kształtki oraz zbiorniki, reaktory i kominy z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (TWS). Mają one szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, wody i ścieków, spalania odpadów.

OFERTA

Dobór i optymalizacja materiałów dla pełnego spektrum mediów

Projektowanie instalacji z tworzyw sztucznych

Dostawa kompletnych instalacji z tworzyw sztucznych

Montaż systemów rurociągów i gazociągów na budowie

Nadzór nad montażem i rozruchem instalacji