Realizacje

Projektowanie instalacji z tworzyw sztucznych

Wykonanie modeli 3D, rysunków aksonometrycznych, rysunków izometrycznych.

Obliczenie statyczne rurociągów, dobór i obciążenie podparć i konstrukcji wsporczych rurociągów, zaprojektowanie i odbiory zbiorników, zatwierdzenie projektu w jednostce certyfikowanej.