SKB PLAST INSTAL

NADZÓR NAD MONTAŻEM I ROZRUCHEM INSTALACJI

Działalność firmy Plast Instal SKB obejmuje wszelkie aspekty związane z przeprowadzeniem całego procesu inwestycyjnego. Zapewniamy profesjonalny nadzór podczas realizacji wszystkich zadań. Gwarantujemy także wsparcie techniczne w czasie procesu rozruchu.

Zajmujemy się wykonaniem projektu, realizacją, montażem, a także rozruchem oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Po zakończeniu pracy nad przedsięwzięciem przeprowadzamy szkolenie personelu zamawiającego. Aby zagwarantować doskonałą jakość usług, ściśle współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego.

RAPORTOWANIE POSTĘPU PRAC NA PODSTAWIE UZGODNIONEGO HARMONOGRAMU

Podczas pracy nad Państwa przedsięwzięciem tworzymy szczegółowy harmonogram prowadzonych przez nas prac. Bogate doświadczenie oraz odpowiednia wiedza dają możliwość uwzględnienia wszystkich aspektów logistycznych już na etapie planowania realizacji.

Na bieżąco monitorujemy wydatkowanie budżetu, a także wykonywane przez nas zadania. W ramach generalnego wykonawstwa zapewniamy szczegółowe raportowanie prac.

SZKOLENIE PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO

Po zakończeniu prac wykwalifikowany zespół specjalistów przeprowadzi profesjonalne szkolenia przeznaczone dla Państwa personelu. Wyjaśnimy wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonalności oraz bezpieczeństwa eksploatacji. Ponadto podczas części praktycznej pokażemy, jak należy prawidłowo użytkować dostarczone przez nas rozwiązania.

Realizujemy przedsięwzięcia związane z przesyłem, transportem i przechowywaniem mediów niebezpiecznych, silnie agresywnych i korozyjnych, w procesach wymagających specyficznego podejścia oraz dedykowanych rozwiązań.

Produkujemy rury, kształtki oraz zbiorniki, reaktory i kominy z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (TWS). Mają one szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, wody i ścieków, spalania odpadów.

OFERTA

Dobór i optymalizacja materiałów dla pełnego spektrum mediów

Projektowanie instalacji z tworzyw sztucznych

Przygotowanie i zatwierdzanie dokumentacji

Dostawa kompletnych instalacji z tworzyw sztucznych

Montaż systemów rurociągów i gazociągów na budowie